Op 18 november aanstaande om 20:00 uur wordt de Algemene Leden Vergadering georganiseerd in  het clubgebouw van FC Oudewater. Een club is zo sterk als haar leden, en we zien jullie daarom graag op die dag!

Het moment om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat er binnen FC Oudewater gaande is en hoe we met elkaar de club kunnen laten groeien. Dat doen we door te luisteren naar onze leden, en daarom nodigen we jullie graag uit voor het aandragen van agendapunten.

Jezelf aanmelden voor deze bijeenkomst en het aandragen van onderwerpen kan via secretaris@fcoudewater.nl. Gezien de nieuwe Corona maatregelen die vanaf 6 november 2021 gelden, is het tonen van een Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor het bijwonen van de vergadering.

De agenda is als volgt:

 1. Welkom
 2. Minuut stilte
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ALV
 5. Voorzitters
  – Acties uit de ALV
  – Lijst aftredende – herkiesbare bestuursleden
  – Aanstellen bestuursleden : penningmeester en marketing en communicatie
 6. Vrijwilligers
 7. Financiën
 8. Senioren (Heren)
 9. Dames
 10. Jeugd
 11. Faciliteiten
 12. Sponsoring
 13. Marketing en communicatie
 14. Kantine
 15. Rondvraag
 16. Sluiting rond 23.00 uur

We zien jullie graag dan in de kantine bij FC Oudewater!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Harold van Aart                          Gerard van Ooijen

Voorzitter Organisatie                 Voorzitter Voetbal