Het bestuur van FC Oudewater nodigt al haar leden uit voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering welke plaats vindt op woensdag 7 maart
Er zijn 2 agendapunten voor deze bijzondere algemene ledenvergadering:

  • Beleid tegen sexuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.
  • Toekomst jeugdtrainingen bij FC Oudewater.

De benodigde informatie zal tijdig via de site van FC Oudewater gepubliceerd worden.

Aanvang 20.30 uur
Locatie kantine FC Oudewater

Vanwege het grote belang van de te bespreken agenda punten hopen wij op een grote opkomst van onze leden.

Bestuur FC Oudewater