Vandaag hebben alle protocollen een extra update gehad.

  1. Kratje bier procedure na de wedstrijd
  2. Data 29 september vervangen door 26 september
  3. Tekstuele aanpassing
  4. update protocol bezoekers/leveranciers, dit protocol was nog niet herzien

Met vragen en/of opmerkingen kan je terecht bij: coronateam@fcoudewater.nl

___________________________________________________________________________________________________________