Voor alle zekerheid!

Aansluitend aan het nieuwjaarstoernooi 2018 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats (= Happy New Year Saturday). Aanvang 16.00 uur.