Profiel vacature  Secretaris FC Oudewater

De secretaris draagt zorg eigen algemene bestuurstaken welke noodzakelijk zijn voor het laten functioneren van het bestuur en ondersteunt hij/zij, indien gewenst, de medebestuursleden.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging. De secretaris is tevens vertrouwenspersoon, voor die onderwerpen die niet bij onze externe vertrouwenspersoon zijn ondergebracht.

Op maandbasis ben je gemiddeld zo’n 8 uur actief (afhankelijk van de periode van het jaar).

Algemene bestuurstaken:

Tijdsindicatie: 5 uur per maand

 • 1 x per maand deelname aan de bestuursvergadering;
 • 1x per jaar deelname aan de Algemene Ledenvergadering;
 • Bijhouden van de VOG- administratie
 • Bijhouden Dropbox bestanden

Functie gerelateerde bestuurstaken

Tijdsindicatie: 2 uur per week

 1. In- en externe communicatie:
 • Communicatie met Gemeente, KNVB en derden:

De secretaris is met name het zakelijke gezicht van de vereniging, hij/zij verzorgt de communicatie tussen de vereniging en in- en externe partijen.

 • Ontvangst en distributie poststukken KNVB/Gemeente/Leveranciers e.a.:

Hij/zij  verzorgt de interne distributie van toegezonden stukken (zowel fysiek als electronisch).

 1. Verslaglegging bestuurszaken

–      Opstellen agenda, notulen en actielijst bestuursvergaderingen en het bewaken van de afhandeling van actiepunten;

–      Opstellen jaarstukken en notulen ALV (BALV) en zorgen voor afhandeling van de actiepunten;

–      Uitschrijven/organiseren ALV.

 1. Juridische en administratieve zaken:
 • Up to date houden van de reglementen en statuten;
 • Voorstellen doen tot aanpassing/wijzigingen reglementen of statuten;
 • Contact met notarissen en gemeente;
 • Bewaken jubilarissen;
 • Bewaken af- en aftreden bestuursleden;
 • Juridische aangelegenheden (zorgen voor benadering juiste personen/uitzoeken)
 • Archiveren relevante stukken (elektronisch maken van documenten).

Ervaring leert dat op basis van je eigen ervaring en interesses er de mogelijkheid is om bepaalde taken aan deze lijst toe te voegen.

Wat zoeken wij als FCO
Iedereen die lid is (of lid wil worden) van FC Oudewater mag op deze rol reageren. Voor het bestuur is het van belang dat je beschikt over een HBO werk- en/of denkniveau. Je bent goed in het organiseren van zaken. Ervaring in het bestuur van een vereniging is een pre, maar niet noodzakelijk. Je bent een duizendpoot, niet bang om je mening te geven en te vormen over bepaalde onderwerpen.

In de rol van secretaris moet je met vertrouwelijke gegevens (VOG en in je rol als vertrouwenspersoon) om kunnen gaan. Dit is binnen rol een klein maar belangrijk aspect.

Wat krijg je er voor terug?
Als je als vrijwilliger een rol in het bestuur gaat vervullen dan wil je daar natuurlijk wel iets voor terugkrijgen. Je komt te werken in een elftal (we zijn met 11 personen), dat goed op elkaar in ingespeeld. Inpassen in ons elftal gaat als vanzelf, je wordt in het begin zoveel mogelijk geholpen om alles onder de knie te krijgen.

FC Oudewater is nog volop in beweging. We zijn ons erg bewust van onze maatschappelijk rol. Dit jaar had er al een plan klaar moeten liggen voor FCO 2.0, een blauwdruk die de vereniging toekomstbestendig moet maken. Door de corona crisis is dit project tijdelijk stil komen te liggen. Je gaat dus niet alleen het veld in met een leuk een leuk elftal, maar je gaat ook nog actief een bijdrage leveren aan de verdere toekomst van FC Oudewater.

Informatie
Heb je vragen over deze functie of wil je meer weten dan kan je contact opnemen met de voorzitters van FC Oudewater of met de huidige (aftredende ) secretaris.

Voorzitter Organisatie Harold van Aart 06-53919804
Voorzitter Voetbal Gerard van Ooijen 06-51510412
Secretaris Gors Stekelenburg 06-10300798

Interesse?

Stuur dan zo spoedig, mogelijk maar uiterlijk 15 januari 2021, een reactie naar voorzitterorganisatie@fcoudewater.nl. Het bestuur ontvangt graag een CV en een korte motivatie.

Het bestuur FC Oudewater