Aan alle leden van FC Oudewater

Bij voetbal maken wij gebruik van materialen die door de club voor de leden worden aangeschaft.
Denk hierbij aan kleding, ballen, hesjes etc. Zoals jullie kunnen voorstellen zijn dit soms ook dure materialen
waar we eigenlijk zuinig op moeten zijn. We constateren helaas dat die zuinigheid niet voor iedereen geldt en
dat daardoor geregeld spullen zoekraken c.q. verdwijnen.

Voor ons is dat aanleiding geweest om een paar maatregelen te treffen om dit terug te dringen. Vanaf heden
zijn de sloten van het kledinghok vervangen en zal ook het slot van het ballenhok worden vervangen. De
trainers zullen de benodigde sleutels voor het ballenhok hebben en ervoor zorgen dat deze betreden kan
worden als dit nodig is.

Ditzelfde geldt ook voor het kledinghok. Er zullen frequent kledingruilmomenten worden opgezet, zoals
eigenlijk nu ook al gebeurt maar de belangrijkste wijziging is dat op wedstrijddagen GEEN sleutel meer
beschikbaar is. Zorg dus dat je je spullen op orde hebt! En anders zal je een teamgenoot lief aan moeten kijken.

We gaan ervan uit dat iedereen begrip heeft voor deze aanpassing.

Verder valt het ons op hoeveel kleding in de kantine achterblijft. Het rek op de foto is aan het begin van het
seizoen leeg gemaakt maar nu hangt er alweer een grote hoeveelheid kleding die mensen zijn vergeten. U ook
misschien? Als dat zo is weet u het misschien nu te vinden.