Op 1 december 2023 was FC Oudewater in gesprek met burgemeester Danny de Vries. Samen met Gijs Kautz, voorzitter voetbal en Franck van den Broeke, bestuurslid marketing en communicatie, ging het over het breed toegankelijk maken van voetbal in Oudewater en de regio daaromheen.

De voetbalclub is bezig met de toekomst. Dat blijkt uit het plan FC Oudewater 2.0 dat in november op de Algemene Ledenvergadering is gepresenteerd door bestuursvoorzitter Harold van Aart. Een van de belangrijkste punten uit dat plan is dat de club lichamelijke beweging, en natuurlijk voetbal in het bijzonder voor iedereen mogelijk wil maken.

Van jong tot oud, met elke achtergrond. Specifiek gaat het over het onlangs afgetrapte G-voetbal: G-voetbal is speciaal voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Gijs Kautz: “Voetbal is voor iedereen. Maar we zien dat dit lang niet altijd voor de hand ligt. Daarom hebben we ons als voetbalvereniging ten doel gesteld om het in de maatschappij breed mogelijk te maken om te voetballen. We zijn bijvoorbeeld gestart met walking football, speciaal gericht op de ouderen. Daarnaast bieden we de vluchtelingen die in onze gemeente zijn opgevangen de mogelijkheid om te voetballen. Ook hebben we extra aandacht voor leden voor wie de contributie of de kosten van voetbal buiten bereik dreigen te komen.”

G-voetbal

Nieuw is het G-voetbal. FC Oudewater organiseerde op 22 november een kennismakingstraining voor G-voetbal. Het bleek een succes: Zeven enthousiaste deelnemers kwamen met hun familie tijdens de kennismakingstraining lekker voetballen met speciale aandacht vanuit de begeleiders van Topskillz en initiatiefneemster Nicolette Steegeling-Bakvis.

Burgemeester Danny de Vries en wethouder Walther Kok waren erbij. Danny de Vries: “Wat een enthousiasme was er op het veld te zien! Zowel bij de voetballers, als bij het publiek eromheen. De eerste training was een succes! Je ziet de kinderen en volwassenen groeien, blij worden.”

Gijs Kautz: “Ik heb niet eerder zo’n plezier gezien tijdens een training. Na deze avond wisten we het zeker. Hier gaan we mee door.” 

Inclusiviteit en voetbal

Wat betekent inclusiviteit? Het creëren van een omgeving waarin iedereen, en dan ook iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Burgemeester De Vries: “Het vraagstuk is van alle tijden. In Oudewater vind je het levende bewijs: De heksenwaag. Deze geeft de geest van verleden en de actualiteit van dit onderwerp goed weer. Ben je anders? Dan word je “afgewogen”. Ik merk ook dat inclusiviteit vaak een politiek onderwerp wordt gemaakt. Daar ben ik het niet mee eens. Inclusiviteit moet logisch zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit moet in ons DNA zitten. Als gemeente helpen we graag mee om door verbinding dit mogelijk te maken.”

De regiofunctie van FC Oudewater

Franck van den Broeke: “FC Oudewater is een gezonde club. Met bijna 1.000 leden, fantastische sponsoren en een grote groep betrokken vrijwilligers staan we er goed voor. Maar we willen meer sport voor meer mensen aanbieden. Met het plan FC Oudewater 2.0 willen we ons in de regio sterk maken voor een breed scala aan voetbal en sportiviteit. Sport verbindt mensen met elkaar en is voor iedereen.”

FC Oudewater gaat door met G-voetbal

Na al dat enthousiasme organiseert FC Oudewater op 13 december van 18:15 tot 19:15 uur nog een kennismakingstraining. Doe mee, iedereen is welkom! Meld je aan via tcvoetbal@fcoudewater.nl. In 2024 wordt bij blijvende interesse elke week een G-voetbal training verzorgd.