Beste leden,

Op donderdag 2 november 2023 om 20:30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd in het clubgebouw van FC Oudewater. Om 20:15 uur is de inloop met koffie.

In de vorige ALV hebben we naast de vaste agendapunten die noodzakelijk zijn, in groepen een open discussie gevoerd over onderwerpen zoals Vrijwilligers, Jeugd, Cultuur en Horeca. In de afgelopen periode hebben als bestuur met de uitkomsten van die discussies gewerkt aan het plan FC Oudewater 2.0. Hierin hebben we een lange termijn visie ontwikkeld voor de club, met een duidelijk plan om tot die visie te komen. In deze ALV presenteren we dit plan graag aan jullie en willen we er met jullie over in discussie.

De agenda van de ALV is daarmee als volgt:

 1. Welkom
 2. Minuut stilte
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ALV: Notulen ALV FC Oudewater 22-11-17
 5. Acties uit de ALV
 6. Financiën
 7. Aftredende & herkiesbare bestuursleden
 8. Aanstellen bestuursleden
 9. Presentatie en discussie “plan FC Oudewater 2.0”
 10. Rondvraag
 11. Sluiting rond 23.00 uur

Een club is zo sterk als haar leden en daarom worden alle leden uitgenodigd om op die avond mee te praten over de club. Het moment om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat er binnen FC Oudewater speelt en hoe we met elkaar de club op alle vlakken kunnen laten groeien en versterken. Dat doen we door te luisteren naar onze leden en daarom nodigen we de leden ook graag uit voor het aandragen van onderwerpen die binnen de vier onderwerpen vallen.

Jezelf aanmelden voor deze bijeenkomst en het aandragen van onderwerpen kan via secretaris@fcoudewater.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Harold van Aart – Voorzitter