In de bijzondere algemene ledenvergadering hebben we besloten om het beleid rondom seksuele intimidate/grensoverschrijdend gedrag in te voeren. Sinds dat moment is het wat stil geworden, vandaar een update. Een van de belangrijke onderdelen van het beleid is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Hiervoor zijn een aantal mensen benaderd.

Ik kan melden dat we iemand bereid hebben gevonden deze taak op zich te nemen. Vanwege de vakantieperiode spreken we elkaar later deze maand. Daarna kan de “formele” aanstelling  plaatsvinden (via een bestuursbesluit). We gaan dan snel de volgende stappen nemen. Eind dit jaar moet dit project afgerond zijn.

De AVG is ook zo’n onderwerp dat de afgelopen maanden actueel is geweest. Zijn wij AVG proof? Onder leiding van Dolf Wildeman zijn een aantal mensen binnen de club gaan inventariseren wat de status is. Er zijn een aantal actiepunten uitgekomen (verbetering). Dat zal in de komende weken opgepakt gaan worden. De meeste acties liggen binnen het administratieve deel van de club (ledenadministratie/financiële administratie). We hebben wat vragen gekregen over hoe om te gaan met het delen van informatie o.a. via whatsapp groepen. Daar komt vanuit Dolf binnenkort nog wat informatie over op de site.

Voor eventuele vragen over de AVG kun je bij Dolf of mij terecht.

Sportieve groet,

Harold van Aart

Voorzitter