We hebben deze week  het beleidsplan tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag (SIGOG) op de website geplaatst onder Normen & Waarden. Een aantal delen zijn onder het “drop down” menu opgenomen, om info snel toegankelijk te maken (bijv. melding doen).

In de loop van volgende week zullen alle leden een exemplaar van het beleidsplan per mail toegezonden krijgen.

We zitten nu te wachten op het formele akkoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie om gratis de VOG’s aan te kunnen vragen. Een VOG aanvraag zal worden gedaan voor: bestuursleden, trainers (betaald) en alle kader die te maken heeft met jeugd en damesvoetbal. De betrokken vrijwilligers ontvangen informatie over hoe dat proces verloopt, op het moment dat de goedkeuring is ontvangen.

Nu we het beleid gepubliceerd hebben, is ook onze vertrouwenscontactpersoon officieel in functie getreden. In het beleidsdocument, op de website onder melding doen en onder Clubinfo/organisatie zijn de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon terug te vinden.

In alle komende bestuursvergaderingen zal SIGOG als vast agendapunt terugkomen. We hebben als vereniging ja tegen SIGOG gezegd, het is nu zaak er ook naar te gaan handelen. Daarom vinden we het belangrijk om daar in de bestuursvergadering maandelijks aandacht aan te besteden.

Zijn er op dit moment vragen, mail die naar bestuur@fcoudewater.nl.

Met vriendelijke groet,

Harold van Aart

Voorzitter