Beste leden van FC Oudewater,

Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Dat geldt ook voor FC Oudewater. We verwachten dan ook dat ieder lid zijn/haar steentje bijdraagt. Iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt op prijs gesteld. Het uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat FC Oudewater een bloeiende vereniging kan zijn. Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen en samen succesvol zijn.

Om alle vacatures bij FC Oudewater goed in te kunnen vullen vragen wij alle leden bijgaande korte vragenlijst in te vullen. Daarbij kunt u uw voorkeur aangeven voor soort vrijwilligerswerk. Voor het daadwerkelijk invullen van een vacature wordt u vervolgens persoonlijk benaderd.

Klik op de volgende link om de vragenlijst te starten en klik aan het eind op verzenden:

https://fcoudewater.nl/vrijwilligers-enquete/

Hartelijk dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van FC Oudewater